Logo společnosti

Medi-Praktik s.r.o.

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
MUDr. Lenka Liškařová
Ordinační doba mezi svátky (Vánoce a konec roku 2023)

Dne 27.12.2023 neordinujeme.
V případě akutních potíží kontaktujte zastupující lékaře:
MUDr. Pavla Hesounová - poliklinika JH (384 376 296, odpolední ordinace)
MUDr. Jan Kremlička - Trojstředisko Vajgar JH (tel. 387 324 503)
Ošetření u zastupujících lékařů vždy jen po předchozí telefonické domluvě.

28.-29.12.2023 ordinujeme 7-12 hodin. Poslední pacient bude ošetřen nejpozději 20 minut před koncem ordinační doby.
V tyto dny budeme zastupovat minimálně další 3 lékaře/ordinace (zřejmě ale čtyři)-buďte trpěliví, a pokud můžete odložit vyšetření u nás až po Novém roce, prosíme, udělejte to. Ordinace bude hlavně pro akutní případy.

Děkujeme za pochopení!

DO ORDINACE JE TŘEBA SE NA VŠE OBJEDNÁVAT!

IZOLACE pro covid
Izolační opatření při pozitivitě covid 19 byla plošně zrušena. Lékař může izolaci nařídit, uzná-li to za vhodné/potřebné (školní kolektivy, zdravotníci a pod.)

Nové pacienty již nepřijímáme.


Vážené pacientky, vážení pacienti,

Níže několik základních informací - aktualizováno ke dni 13.6.2023:

Režim ordinace:

- Na výsledky volejte mezi 12.-13. hodinou (pondělí, středa, čtvrtek, pátek), v úterý mezi 16.-18.hodinou

- JE NUTNÉ SE NA VŠE OBJEDNÁVAT, VČETNĚ ODBĚRŮ, VAKCINACE A POD.

- Akutní potíže - zavolejte do ordinace a domluvíme se na brzkém vyšetření a hodině, kdy do ordinace přijít.

- Jste-li nachlazení, nejdříve kontaktujte o rdinaci telefonicky, nechoďte neobjednaní a neohlášení do čekárny ordinace.
- V případě příznaků z nachlazení, bolestí v krku, teplot, zvracení nebo průjmů (a pod.) je třeba do čekárny i ordinace vstupovat se zakrytými ústy a nosem respirátorem nebo rouškou.

- Pokud nám potřebujete dát jen zprávy od lékařů, dejte je sestře, když vyjde ze dveří – není třeba se objednávat. Pokud potřebujete i něco řešit ze zpráv s lékařem, je třeba se objednat.

- Neklepejte na dveře, sestry pravidelně vychází.

- Máme dvě telefonní linky, email, možnost poslat SMS – jistě je možnost, jak se s námi spojit, i kdybychom neodpověděli hned. Na email a SMS zpravidla odpovídáme až PO ordinační době.

- Telefony se nám nezastaví, snažíme se zvedat co nejvíce hovorů. Je třeba volat vícekrát a nechat telefon dlouho zvonit.

- Pacienti objednaní do ordinace mají vždy přednost před telefonáty!

- Objednávací kalendář je 1-2 týdny plný dopředu, myslete na to při objednávání.

- Poukazy na lázně by měli od roku 2023 vypisovat ti lékaři, kteří je doporučí/indikují - žádejte poukaz tedy tam, kde Vám lázně budou doporučeny.

- Pracovní neschopnost má zákonnou povinnost vést ten lékař, který Vás ošetřuje a kontroluje pro danou nemoc/úraz (kvůli které je PN vystavena a vedena) - tedy i specialista. Takové PN nepřebíráme.

- Soukromé pojistky pro komerční pojišťovny nevyplňujeme (vyjma pracovních úrazů), pouze přikládáme kopii dokumentace.

- Objednávací časy jsou vždy orientační

- Objednání léků preferujeme formou SMS na telef. 602 889 841 (jméno, rodné číslo, pojišťovna, název léku a jeho síla).

- e-Recepty na objednané léky posíláme zpravidla až PO ordinační době.


Děkujeme za pochopení.

Medi-Praktik s.r.o.
MUDr. Lenka Liškařová
U Nemocnice 380/III
377 01 Jindřichův Hradec

Tel: 384376201
Mobil: 602889841
E-mail: medi-praktik@seznam.cz

IČ: 04236211
Číslo účtu: 2300942015 /2010
Spisová značka: C 23940 vedená u Krajského soudu
v Č. Budějovicích od 10.7. 2015

Ordinační hodiny
Pondělí 7:00 - 13:00
Úterý12:30 - 18:00
Středa 7:00 - 13:00
Čtvrtek 7:00  - 12:00
 12:30 - 14:00Závodní péče pro objednané
Pátek 7:00 - 13:00

Návštěva doma v nezbytně nutných případech u nepohyblivých pacientů po předchozí telefonické domluvě – vždy bude mimo ordinační dobu.

Kontakt do ordinace:
V ordinační době pevná linka 384 376 201 a mobil 602 889 841.
Nezbytné konzultace (což není objednání léků nebo objednání na vyšetření) mimo ordinační dobu na 602 889 841 (na telefonu lékař MIMO ordinaci):
v úterý 10:00 - 12:00 (potom již ordinační doba)
pondělí, středa, čtvrtek, pátek v čase 13:00-15:00
email: medi-praktik@seznam.cz
SMS pro objednání dlouhodobě užívaných léků: 602 889 841 (jméno, r.č., pojišťovna, název léku a jeho síla)

O nás

Od 1. 8. 2017 jsme převzali ordinaci po MUDr. Jiřím Matouškovi. Ordinace přešla na formu s.r.o., jednatelem firmy a současně lékařem v ordinaci je MUDr. Lenka Liškařová a zdravotními sestrami Dana Žahourová a Andrea Smejkalová.


Vzdělání lékaře: atestace z vnitřního lékařství (interna) 2015
atestace z všeobecného praktického lékařství 2017

Omlouváme se, ale aktuálně nové pacienty neregistrujeme.


Sídlíme na poliklinice v Jindřichově Hradci, při vstupu hlavním vchodem (vedle lékárny Dr. Max) po schodech do druhého patra, vpravo.

Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou

Vstupní, výstupní, preventivní prohlídka (závodní péče) 500 Kč
Zbrojní průkaz500 Kč
Řidičský průkaz, rozšíření ŘP500 Kč
Prodloužení ŘP300 Kč
Prohlídky pro závody na různá rozšíření (svářeči, topičské zkoušky...)500 Kč
Zdravotní průkazy300 Kč
Vyšetření na vlastní žádost a potvrzení500 Kč
Potvrzení na vlastní žádost100 Kč
Vstupní prohlídka na VŠ 500 Kč
Bolestné, vypsání pojistky300 Kč
Potvrzení pro policii, soud, aj.100 Kč
Výpis z dokumentace300 Kč
Ztráta tiskopisu, vystavení kopie100 Kč
Aplikace inj. látky na vlastní žádost50 Kč
Aplikace vakcín (+cena vakcíny)150 Kč

Smluvní pojišťovny

Naše ordinace má uzavřené smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami: